Atbildes uz jautājumiem

1. Kas ir radiobāka (Beacon)?

Radiobāka ir ierīce, kas ar radioviļņu starpniecību, izmantojot Bluetooth 4.0 (Bluetooth Smart jeb Bluetooth Low Energy (BLE)) protokolu, paziņo mobilajām viedierīcēm (tālruņiem, planšetdatoriem) par savu klātbūtni.

Radiobākas uzbūve un pamatdarbība ir vērsta uz noteikta informācijas daudzuma izsūtīšanu t.s. kadros uzdotajā laika periodā. Mobilā viedierīce, ja tā atrodas radiobākas darbības zonā, saņem informāciju un atpazīst to kā savu personīgo no uzstādītās lietotnes.

Darbība iniciējas ienākot signāla izplatīšanās zonā vai izejot no tās.

Pielietojuma iespējamie veidi:

  • Palīdzība biznesam izplatīt mērķētus piedāvājumus klientiem
  • Informācijas papildināšanas nodrošināšanai.

2. Kas ir radiobāka iBeacon™?

iBeacon™ asociācija ir kompānijas Apple protokols, kas ļauj Bluetooth ierīcēm nosūtīt datus nelielā attālumā. iBeacon™ tika ieviests 2013. gadā, līdz ar to izraisot revolūciju pateicoties paša realizācijai operāciju sistēmā iOS.

3. Kas ir radiobāka Eddystone™?

Eddystone™ ir atvērts Google radiobāku protokols, kas ļauj Bluetooth ierīcēm ar zemu energopatēriņu nosūtīt datus nelielā attālumā. Šī protokola priekšrocība ir iespēja nosūtīt četrus dažādus reklāmas blokus (kadru tipus).

Eddystone-UID: līdzvērtīgs iBeacon, reklāmas bloka ar noteiktu ID nosūtīšana konkrētas darbības aktivēšanai mobilajā aplikācijā. Eddystone-URL: šis radiobākas kadrs nosūta ēterā konkrēti URL. Jebkurš Google Chrome (pašlaik tikai šīs izpildvides) lietotājs var saņemt ierīces statusa/paziņojumu joslā informāciju no tuvumā esošām radiobākām un veikt zināmas aktivitātes bez speciālas lietotnes nepieciešamības.

Eddystone-TLM (telemetrija): atbildes dažādu devēju pieprasījumiem, ar datu progresīvu izmantošanu. Pieejams atsevišķi vienojoties. Lielisks veids, kā uzraudzīt temperatūru, darbības laika ilgumu u.t.t.

Eddystone™ oficiāli atbalsta abas operētājsistēmas.

4. Kā nomest vai izmainīt radiobākas uzstādījumus?

Ar radiobāku uzstādījumiem tiek saprasta URL adreses maiņa. To iespējams izdarīt jūsu konta vadības panelī, sadaļā "Radiobāku administrēšana".

5. Cik ilgi kalpo baterija?

Radiobākas baterijas kalpošanas ilgums ir atkarīgs no iekšējās konfigurācijas un izsūtāmo signālu frekvences. Caurmērā tas ir robežās no 2 līdz 4 gadiem.

6. Kā nomainīt bateriju radiobākai?

Baterijas nomaiņa ir vienkārša. Modelim Radiobāka Universālā noņemiet vāciņu, to pagriežot pretēji pulksteņa rādītāju virzienam. Aizverot radiobākas vāciņu, savietojiet marķierus ierīces sāna daļā. Modelim Radiobāka Āra izjauciet ierīci, atskrūvējot 4 skrūves tās stūros. Pēc baterijas nomaiņas, salieciet izstrādājumu pretējā secībā.

7. Cik bieži nepieciešams mainīt radiobāku uzstādījumus?

Pēc baterijas nomaiņas, radiobāku konfigurācija saglabājas.

8. Vai radiobākas signālu ietekmē sienas un citi šķēršļi?

Saskaņā ar tehnisko aprakstu, neietekmē, tomēr pieredze rāda, ka šķēršļi samazina darbības attālumu.

9. Kā tiek nostiprināta radiobāka?

Radiobākai Universālā, ierīces aizmugurē ir divpusēja līmlente. Radiobāka Āra tiek nostiprināta ar skrūvēm.

10. Kur vislabāk novietot radiobāku?

Pēc saviem ieskatiem, maksimāli vizuāli pārklājot biznesa lokāciju un nodrošinot, lai ierīce būtu pasargāta.

11. Kā klienti un apmeklētāji uzzinās par to, ka strādā radiobāka?

Physical Web emblēma norāda uz faktu, ka ir tuvumā darbojas radiobākas.

12. Mobilajās ierīcēs neaktivējas vadības panelī ievadītā URL adrese.

URL adreses atbilstību Google prasībām iespējams pārbaudīt resursā physical-web/url-validator.